Förbättra och hantera ditt företags ekonomiska wellbeing med  performance- & productivity mätningar. Board modulen underlättar styrelsens och ledningens arbete.

PULSE ger en översikt i realtid av ert företags finansiella wellbeing, performance & productivity information.

Genom att integrera med ditt ekonomiska ERP-system i realtid kombinerar Pulse operationell och taktisk finansiell data, vilket ger en ekonomisk hälsokontroll i realtid av ditt företag. Jämförelser baserade på tidigare data och strategiska affärsmål möjliggör taktiskt beslutsfattande. PULSE algoritmerna betygsätter ditt wellbeing, productivity och performance genom en mängd KPI’n. Board modulen innehåller väsentlig data för ledningens och styrelsens dagliga arbete. Informationen samlas på ett och samma ställe och oavsett lagringsplats. Dokumenten signeras elektroniskt. Med inbyggda enkäter och mätare får ni viktig feedback från era anställda och kunder.

Massor av användbara funktioner

Wellbeing

Performance

Productivity

Övrigt

 • Rörelseresultat
 • Soliditet
 • Kassalikviditet
 • Värdering
 • Resultaträkning
 • Kund- & Personal NPS
 • Utdelningsbara medel
 • Försäljningsmål
 • Försäljning
 • Antalet fakturor
 • Medeltal fakturor
 • Omsättning
 • Kvar till break even
 • Kvar till mål
 • Varor och tjänster
 • Personalkostnader
 • Övriga kostnader
 • Topp 3 kunder
 • Topp 3 produkter
 • Konversion
 • Förädlingsvärde
 • Säkerhet, 2FA
 • Alarmfunktion
 • Inställningar
 • Responsiv layout
 • 3 språk
 • Gratis uppdateringar
 • Gratis kundtjänst

Board

Service Pulse

 • Årsklocka
 • Mötesfunktion
 • - Protokoll och agenda
 • - Visma Sign eSignatur
 • Eget kapital
 • Lång- och kortfristiga skulder
 • Likvida medel och fordringar
 • Service Encounter promises
 • Brand Promises
 • CSR promises
 • Aktiv forskning
 • Konsultation
 • Automatisk analys
 • På olika språk

Detaljer

Pulse Wellbeing

Wellbeing

Kontrollera ditt företags välbefinnande. Månadsbaserade operativa och taktiska finansiell data ger en daglig ekonomisk hälsokontroll av ditt företag. Kontrollera rörelseresultatet, värdet på ditt företag och se uppgifter om utdelningsbara medel.  Jämför aktuell och historisk data för djupgående analys.


Är dina anställda och kunder nöjda? Ta reda på det med inbyggda Net Promotor Score.

Performance

Är du på väg att nå och till och med överträffa dina tillväxtmål per månad och år? KPI:na uppdateras i realtid för dagliga prestationsaktiviteter och dynamisk feedback.

Månads- och årsbaserad finansiella data ger en daglig ekonomisk hälsokontroll av ditt företag.

Jämför resultatet med ditt företags målsättning. Kontrollera ditt företags omsättning och nollresultat.
Pulse Performance
Pulse productivity detaljer

Productivity

Varorna och tjänsterna står i centrum för ditt företag.

Ta reda på dina kostnader och bästa inkomstkällor denna månad och hittils i år.

Vilken konversion  och förvädlingsvärde når ni upp till?

 

 

Board

Som medlem i ledningen behöver du tillgång till strategiska finansiella nyckeltal, t.ex. eget kapital, kortfristiga fordringar och likvida medel.

Med den omfattande mötesfunktionen kommer du enkelt åt agenda och protokoll, oavsett om de lagras i Pulse eller i molnet. Prokollen skrivs under elektroniskt via Visma Sign e-underskrifter.

Årsklockan ger riktlinjer och stöd i ert styrelsearbete.
Pulse Board

Forskning

Service Pulse integrationen är resultatet av ett omfattande samarbete med Service Pulse forskning associerad med forskningscentret CERS vid Hanken, om medarbetarnas motivation och färdighet att leva upp till företagsansvars-, tjänste- och brandlöften. 

Med hjälp av Service Pulse mätning kan företagets löftesfärdighetsnivå utredas. Service Pulsen utreder om medarbetarna i företaget står bakom kundlöften, och uppfattar dessa löften som meningsfulla, inspirerande och möjliga att förverkliga. Delta i Service Pulse forskning för att ta er Pulse på tjänste-, företagssansvars- eller brandlöften!

Service Pulse är ett samarbete med https://www.palvelupulssi.fi.
Länk till forskningsartikel: Frontline employees’ motivation to align with value propositions (ISSN 0885-8624)
” The Service Pulse ensures that our research legacy is carried forward to the next generation while it serves us in current times.

Together we, you the outstanding companies of today and tomorrow, and our research team enable the business community next level employee alignment with customer promises. We do this together through action- and participatory research inspired by Service Design. We strongly advocate a humanistic co-workership approach. This is how we can serve our community together and co-create value for current and coming generations. ”

”The service pulse draws upon scientific longitudinal studies on employee motivation and applies a modern co-worker perspective. It approaches co-workers as active subjects in the alignment process and puts co-activity in a focal position.


The service pulse draws on a human service logic that puts human encounters in focus and adopts a practical ontology and takes unity, creativity and togetherness as its leading values. These values are bridged to practice through co-active leadership and co-worker ship.”

Pulse Logo

Offertbegäran

Vänligen fyll i formuläret eller kontakta Mattias för offertförfrågning. Vi är också tillgängliga för en gratis online presentation.

Mattias Nordling

Project Manager

+358 40 0293 601
mattias.nordling@nooga.fi

+358 40 0293 601

info@pulseapp.fi

Finansiering från

I samarbete med

Hanken CERS